I els homes què fem?

Cal un canvi urgent d'actitud i d'empatia en els homes en la corresponsabilitat En les darreres dècades hem anat normalitzant, a pas de tortuga, la incorporació de la dona en les esferes laborals, professionals i públiques en un camí d’eterna reivindicació per aconseguir una igualtat real en els salaris, en...