I els homes què fem?

Cal un canvi urgent d'actitud i d'empatia en els homes en la corresponsabilitat En les darreres dècades hem anat normalitzant, a pas de tortuga, la incorporació de la dona en les esferes laborals, professionals i públiques en un camí d’eterna reivindicació per aconseguir una igualtat real en els salaris, en...

La cultura presencialista ha mort (per fi)

El factor temps entra de ple en la nova responsabilitat social corporativa En certa manera la Covid-19 ens ha canviat la vida. En la nostra manera de treballar, de relacionar-nos, de comunicar-nos...Veníem d’una cultura basada en horaris rígids, de presencialisme i controls basats en la desconfiança. Aquesta cultura de treball...