WhatsApp Image 2020-05-27 at 17.10.57
Alexis Serra

Alexis Serra

La cultura presencialista ha mort (per fi)

El factor temps entra de ple en la nova responsabilitat social corporativa

En certa manera la Covid-19 ens ha canviat la vida. En la nostra manera de treballar, de relacionar-nos, de comunicar-nos…Veníem d’una cultura basada en horaris rígids, de presencialisme i controls basats en la desconfiança. Aquesta cultura de treball comporta improductivitat i una pèssima distribució del nostre temps.. El canvi cultural és irreversible i els següents conceptes (digitalització, confiança i el temps com a valor) esdevindran claus

Digitalització. La Covid19 ha posat en evidència la necessitat d’implementar la digitalització per tots els costats. Teníem la tecnologia al nostre abast i no la fèiem servir. Ara el repte és aconseguir una universalització de l’accés a les tecnologies perquè tothom hi pugui accedir. La digitalització agilitza les relacions amb clients, proveïdors i persones treballadores, i permet incorporar una gestió més flexible, creant models més eficients, facilitant procediments en el temps i millor connectats entre si.

“Ara el repte és aconseguir una universalització de l’accés a les tecnologies perquè tothom hi pugui accedir”

Confiança. La cultura presencialista i de control, fins ara preponderant, anirà en clara recessió i guanyaran pes les relacions de confiança i col·laboració entre totes les parts. La combinació del treball en remot amb la presència en espais de treball compartits (fi dels despatxos) i on tota la informació restarà al núvol permetrà una governança més horitzontal que estimularà el treball en equip i democratitzarà les decisions, facilitaran el treball per objectius i l’obtenció de resultats.

“La cultura presencialista i de control anirà en clara recessió i guanyaran pes les relacions de confiança i col·laboració entre totes les parts”

El temps com a valor. Els temps serà, encara més, un valor en alça per tothom. Millor gestió en el temps de treball es combinarà amb horaris plenament flexibles que permetran una millor conciliació amb els temps personals i familiars. El meu temps, serà important i l’empresa ho sap.  Es guanyarà en productivitat real, aconseguint motivar el talent i reduint dràsticament l’absentisme. Les persones guanyaran en qualitat de vida.

“Contribuirà a esponjar millor la mobilitat, a reduir les emissions de CO2 tot preservant el nostre ecosistema mundial”

Som davant un canvi cultural que formarà part de la nova responsabilitat social de les organitzacions. Contribuirà a esponjar millor la mobilitat, a reduir les emissions de CO2 tot preservant el nostre ecosistema mundial. En definitiva, la societat tal i com la coneixem, els mercats o els poders públics incorporaran la cultura no presencial aprofitant, ara si, les noves tecnologies.

Teníem la tecnologia però no havíem generalitzat la necessitat d’utilitzar-la.  La gestió de la Covid19 ha obert un mon de noves possibilitats a partir d’aquesta necessitat. Caldrà ara universalitzar-ne l’accés i sobretot educar per fer-ne un bon ús.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on print
Share on email