EN TEMPS DE COVID19

Aquesta web estava i està pensada en la importància dels usos del temps en la nostra vida quotidiana; i en la incorporació de les polítiques del temps a totes les administracions públiques i a les empreses i conjunt d’organitzacions econòmiques i socials.

He decidit, però, fer-la ARA pública degut a l’impacte social que està suposant la COVID-19 en la nostra societat i concretament en els canvis sobtats que el confinament està tenint en els nostres hàbits i en la nova gestió del temps.

Des d’aquí, intentem ajudar amb reflexions, recomanacions i bones pràctiques per tal que, davant la crisi del coronavirus, ho puguem dur de la millor manera possible.

Què passa cada 1 segons?
0

AVIONS VOLANT

0

TUITS PUBLICATS

0

espècies desapareixen

0

infants neixen

0

persones moren

0

arbres tallats

Que passa cada 1 segons?
0

AVIONS VOLANT

0

TUITS PUBLICATS

0

espècies desapareixen

0

persones moren

0

infants neixen

0

arbres tallats

Vaig néixer el primer dissabte d’agost de 1975 a Manresa, davant la imponent silueta de la millor cara de la muntanya de Montserrat, que ens magnetitza i ens regala als manresans i manresanes històries i llegendes de la nostra terra.

Al meu pare, en Florenci, que ens va deixar l’abril del 2020, sempre el recordo treballant en el món de la banca i col·laborant en diverses entitats i organitzacions sense ànim de lucre del Bages i d’arreu del país. La meva mare, en canvi, va deixar de treballar fora de casa per tenir cura de la meva germana i de mi. Eren altres temps, diuen. La seva passió, la pintura.

M’agrada gaudir i sentir els paisatges, mar i muntanya, ja sigui al damunt d’una bicicleta o a peu. I m’encanta el meu país perquè té de tot i força.

A banda de a la meva Manresa, la vida i les feines m’han portat a viure a Barcelona, Tenerife, Madrid, Sant Celoni i, ara, a Granollers. A tot arreu he procurat viure els seus costums i la seva cultura.

Les meves dues grans passions es diuen Aniel i Dúnia. L’Aniel, nascut al 2020. Pendent en tot moment de la seva germana, és tímid i carinyós. Està sempre disposat a ajudar als altres i  té l’enginy de saber arreglar-ho quasi tot. La Dúnia, nascuda al 2015, és una princesa amb caràcter. És petita però ja sap què vol i vol fer-ho ella, sempre amb un petó i una abraçada a punt.

A nivell professional m’agrada fer-me meus els projectes i treballar-los en equip. Donar el millor de mi mateix i treure el millor de qui m’envolta. Em sento a gust en la gestió, la creativitat i el seguiment dels temes i sóc un gran defensor del diàleg i l’empatia per arribar a bons acords. Per sobre de tot, sóc un defensor de les polítiques socials,  de la igualtat,  la corresponsabilitat i els bons usos del temps: hem de fer del temps, un espai de llibertat per a totes les persones.

La meva feina

Actualment dirigeixo l’Oficina per a la Reforma Horària, l’ens polític del Govern català que treballa per uns horaris més racionals i saludables i per tot allò relacionat amb els usos del temps al nostre país.

Durant tota la meva vida professional he dirigit l’activitat en la gerència de diferents organitzacions vinculades amb el treball autònom i la defensa de les polítiques socials, la igualtat i els usos del temps en favor de la corresponsabilitat. He cultivat molta experiència en la direcció d’equips de treball dissenyats per donar resposta a l’organització d’actes, la comunicació i la redacció i síntesi  d’informes i altra documentació en els terrenys de l’administració pública, el tercer sector social i l’economia social.

M’apassiona l’estudi i l’anàlisi de dades sobre els hàbits de la societat i la proposta de solucions per a una millor organització dels temps. En aquest sentit, he tingut la sort de participar en el disseny de polítiques públiques i en el desenvolupament de diversos processos participatius, com ara el Pacte per a la Infància, el Pacte per a la Reforma Horària o el Pla viure millor (en fase d’elaboració).

Procuro implicar-me en aquells projectes que aporten valor afegit a la nostra societat.

M’agrada el concepte de treball per objectius i la feina ben feta i ben presentada: la imatge és molt important en la nostra societat.

“ Procuro implicar-me en aquells projectes que aporten valor afegit a la nostra societat. ”

Experiència professional

formació

2017
Diplomatura de postgrau en Gestió gerencial local, Funció directiva
(ACM-Universitat Rovira i Virgili)
2017
2015
Màster de Direcció de Marketing i Comunicació
(Universitat Oberta de Catalunya)
2015
2011
Postgrau de Negociació Col·lectiva i Relacions Laborals
(Universitat de Barcelona)
2011
2010
Diplomatura de Ciències Empresarials
(Universitat Autònoma de Barcelona)
2010

2017

2015

2011

2010

Diplomatura de postgrau en Gestió gerencial local, Funció directiva
(ACM-Universitat Rovira i Virgili)
Màster de Direcció de Marketing i Comunicació
(Universitat Oberta de Catalunya)
Postgrau de Negociació Col·lectiva i Relacions Laborals
(Universitat de Barcelona)
Diplomatura de Ciències Empresarials
(Universitat Autònoma de Barcelona)

El temps com a mesura de llibertat

El temps és quelcom que no s’atura. Passa inevitablement. El que sí que podem fer és gestionar el temps per tal d’organitzar-nos de la millor manera possible des que ens llevem fins que anem a dormir i aconseguir així dirigir millor la nostra vida.

Però el temps de cadascú també està condicionat per la cultura del temps de la nostra societat  i, alhora, aquesta condiciona el de les nostres organitzacions: els horaris de la feina, de l’escola, de les activitats extraescolars, dels equipaments públics, de la programació televisiva, etc. marquen la nostra vida.

 La societat reclama més temps per ella mateixa, per tenir cura d’ascendents i descendents, per gaudir de les amistats i l’entorn, per créixer en nous coneixements i cultura, per fer esport i fer l’amor, per contribuir socialment a través d’entitats, sindicats,  partits polítics, etc. i també per ser més productius i per garantir un millor repartiment de les tasques domèstiques i/o reproductives en pro de la coresponsabilitat.

Aquí trobareu reflexions i aportacions sobre com millorar en la gestió dels usos del temps per aconseguir una societat més equitativa, feliç i productiva:

fonsblanc
Sabies que a Catalunya...
Dormim 1 hora menys de mitjana que a la resta d’Europa
Sabies que a Catalunya...
Treballem més hores però en canvi som menys productius
Sabies que a Catalunya...
L’inici del Prime Time televisiu és el més retardat d’Europa
Sabies que a Catalunya...
Joves i infants dormen menys a causa de la tardana hora de sopar i els programes televisius que s’inicien quan ja és l’hora d’anar a dormir
Sabies que a Catalunya...
El 30% de les persones encara són a la feina a les set de la tarda
Sabies que a Catalunya...
Els homes dediquem més temps al treball remunerat i a l’oci i les dones al treball domèstic i a la cura d’infants
Sabies que a Catalunya...
En el moment de tenir fills, cau l’activitat remunerada per part de les dones
Sabies que a Catalunya...
Les dones amb fills dediquen 4,5 hores més que les seves parelles a tasques domèstiques i la cura dels fills
Sabies que a Catalunya...
El 22% de les dones redueixen la jornada laboral per conciliar
Sabies que a Catalunya...
Les dones catalanes són les més estressades d'Europa i les cinquenes del món
Sabies que a Catalunya...
El 66% de les dones pateixen estrès i pressió social per la manca de temps
Sabies que a Catalunya...
Les dones prenen un 6% més d’antidepressius que els homes
Sabies que a Catalunya...
Iniciem l’activitat de treball i estudi 1 hora més tard de mitjana que a la resta d’Europa
fonsblanc
Sabies que a Catalunya...
Dormim 1 hora menys de mitjana que a la resta d’Europa
Sabies que a Catalunya...
Treballem més hores però en canvi som menys productius
Sabies que a Catalunya...
L’inici del Prime Time televisiu és el més retardat d’Europa
Sabies que a Catalunya...
El 30% de les persones encara són a la feina a les set de la tarda
Sabies que a Catalunya...
Els homes dediquem més temps al treball remunerat i a l’oci i les dones al treball domèstic i a la cura d’infants
Sabies que a Catalunya...
En el moment de tenir fills, cau l’activitat remunerada per part de les dones
Sabies que a Catalunya...
Les dones amb fills dediquen 4,5 hores més que les seves parelles a tasques domèstiques i la cura dels fills
Sabies que a Catalunya...
El 22% de les dones redueixen la jornada laboral per conciliar
Sabies que a Catalunya...
Les dones catalanes són les més estressades d'Europa i les cinquenes del món
Sabies que a Catalunya...
El 66% de les dones pateixen estrès i pressió social per la manca de temps
Sabies que a Catalunya...
Les dones prenen un 6% més d’antidepressius que els homes
Sabies que a Catalunya...
Iniciem l’activitat de treball i estudi 1 hora més tard de mitjana que a la resta d’Europa

Com ja hem avançat, per guanyar vida als anys cal una actuació integral en aquests 3 àmbits. Aquest és un camí on des del diàleg, l’empatia i l’acord tots els actors que en formen part hi poden sortir guanyant.

El país: la reforma horària

Catalunya arrossega una desorganització considerable dels seus horaris. La reforma horària pretén revertir aquesta situació apostant per uns horaris més racionals, saludables i equiparables amb els de la resta d’Europa. Per això estem treballant des del Govern de la Generalitat i amb la complicitat de 110 institucions i entitats del país (sindicats, patronals, comunitat educativa, món del comerç, de audiovisual, de la salut, de la cultura, de l’oci i de l’associacionisme, entre d’altres) per anar reorganitzant els horaris i fer-los més racionals.

En síntesi, el Pacte per a la Reforma Horària vol aconseguir:

   • Augmentar els nivells de benestar social de la ciutadania i protegir-ne la salut.
   • Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana.
   •  Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i personal. 
   • Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més saludables.
   • Millorar el rendiment escolar. 
   • Incrementar el temps per al descans. 
   • Assolir els objectius de corresponsabilitat i d’equitat de gènere. 
   • Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil i en la gestió dels afers públics. 
   • Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses. 
   • Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i reduir la sinistralitat laboral.
   • Fer possible la sostenibilitat energètica per l’estalvi d’energia derivat de la compactació d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.

En pots trobar més informació al web de la reforma horària i  a la web de la Generalitat.

Com ja hem avançat, per guanyar vida als anys cal una actuació integral en aquests 3 àmbits. Aquest és un camí on des del diàleg, l’empatia i l’acord tots els actors que en formen part hi poden sortir guanyant.

El país: la reforma horària

Catalunya arrossega una desorganització considerable dels seus horaris. La reforma horària pretén revertir aquesta situació apostant per uns horaris més racionals, saludables i equiparables amb els de la resta d’Europa. Per això estem treballant des del Govern de la Generalitat i amb la complicitat de 110 institucions i entitats del país (sindicats, patronals, comunitat educativa, món del comerç, de audiovisual, de la salut, de la cultura, de l’oci i de l’associacionisme, entre d’altres) per anar reorganitzant els horaris i fer-los més racionals.

En síntesi, el Pacte per a la Reforma Horària vol aconseguir:

   • Augmentar els nivells de benestar social de la ciutadania i protegir-ne la salut.
   • Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana.
   •  Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i personal. 
   • Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més saludables.
   • Millorar el rendiment escolar. 
   • Incrementar el temps per al descans. 
   • Assolir els objectius de corresponsabilitat i d’equitat de gènere. 
   • Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil i en la gestió dels afers públics. 
   • Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses. 
   • Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i reduir la sinistralitat laboral.
   • Fer possible la sostenibilitat energètica per l’estalvi d’energia derivat de la compactació d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.

En pots trobar més informació al web de la reforma horària i  a la web de la Generalitat.

Si estimes la vida, economitza el temps, perquè de temps està composta la vida
Benjamin Franklin
ALEXISSERRA.CAT

en 5' minuts

I els homes què fem?

Cal un canvi urgent d’actitud i d’empatia en els homes en la corresponsabilitat En les darreres dècades hem anat normalitzant,…
La cultura presencialista ha mort (per fi)

La cultura presencialista ha mort (per fi)

El factor temps entra de ple en la nova responsabilitat social corporativa En certa manera la Covid-19 ens ha canviat…
@Alexisserra

en 5" segons

ALEXISSERRA.CAT

FEM XARXA

Si t’interessa aquest tema, vols comentar-lo, tens dubtes, vols compartir informació, t’agradaria sumar esforços per avançar, etc… escriu-me i farem xarxa!

  ALEXISSERRA.CAT

  en 5' minuts

  I els homes què fem?

  Cal un canvi urgent d’actitud i d’empatia en els homes en la corresponsabilitat En les darreres dècades hem anat normalitzant,…
  La cultura presencialista ha mort (per fi)

  La cultura presencialista ha mort (per fi)

  El factor temps entra de ple en la nova responsabilitat social corporativa En certa manera la Covid-19 ens ha canviat…
  @Alexisserra

  en 5" segons

  ALEXISSERRA.CAT

  FEM XARXA

  Si t’interessa aquest tema, vols comentar-lo, tens dubtes, vols compartir informació, t’agradaria sumar esforços per avançar, etc… escriu-me i farem xarxa!